Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę ochrony imprez masowych:

 1. Koncert MARCINA WYROSTEKA – MUSIC & DANCE SHOW Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY KAMERALNEJ – 23.04.2017 r.
 2. ŚWIĘTOJAŃSKIE DNI MYSŁOWIC 2017 – 23.06.2017 r.

Więcej „Zapytanie ofertowe”

Zapytanie ofertowe

 

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwraca się z zapytaniem ofertowym na ochronę oraz zabezpieczenie imprezy masowej „Behind the Trees” w dniu 5.09.2015r. Miejsce organizacji imprezy: Słupna Park Mysłowice, ul. Stadionowa 13. Przewidywana ilość uczestników: ok. 3.500 osób. Impreza biletowana.

zapytanie ofertowe na 5.09.15

Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwraca się z zapytaniem ofertowym na ochronę oraz zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 13.09.2014r Behind the Trees. Miejsce organizacji imprezy: Słupna Park Mysłowice, ul. Stadionowa 13. Przewidywana ilość uczestników: ok. 2.000 osób. Impreza biletowana.

zapytanie ofertowe na 13.09.2014r

Notatka z wyboru oferty

Notatka z wyboru oferty z dnia 26.05.2014 r. w sprawie dokonania zamówienia na kwotę poniżej 30,000 euro.

Notatka dostępna do pobrania w formacie PDF – pobierz TUTAJ.

Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwraca się z zapytaniem ofertowym na ochronę oraz zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 20.06.2014r podczas “Koncertu Mysłowice Dobrze Brzmiące 2”.

Miejsce organizacji imprezy: Słupna Park Mysłowice, ul. Stadionowa 13

Przewidywana ilość uczestników: ok. 5.000 osób

Ochrona obejmować będzie :

 • ochronę koncertów od godz: 17.00 do godziny 23:30

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny, która obejmuje:

 • dostawę i ustawienie płotków zabezpieczających typu policyjnego z montażem i demontażem: płotki lekkie 250 metrów bieżących,oraz płotki ciężkie sceniczne 100 metrów bieżących,
 • wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa , a także podanie ilości pracowników ochrony,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do imprezy masowej celem uzyskania stosownych zezwoleń.

Termin składania ofert: oferty prosimy składać do 23 maja 2014r, drogą e-mail:sekretariat@m-ok.pl, lub w formie papierowej w sekretariacie MOK-u, przy ul.Grunwaldzkiej 7 Mysłowice, pokój nr 207, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoba do kontaktu: Wicedyrektor MOK-u Michał Skiba

e-mail: wicedyrektor@m-ok.pl,

telefon: (32) 222-66-70

Notatka z wyboru oferty

Notatka z wyboru oferty z dnia 14.05.2014 r. w sprawie dokonania zamówienia na kwotę poniżej 30,000 euro.

Notatka dostępna do pobrania z formacie PDF – pobierz TUTAJ.

Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem ofertowym na ochronę oraz zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 13.06.2014 r. kończącej rozgrywki mistrzostw świata w piłce plażowej.

Miejsce organizacji imprezy: Słupna Park Mysłowice, ul. Stadionowa 13

Przewidywana ilość uczestników: ok 4000 osób

Ochrona obejmować będzie:

 • ochronę koncertów od godziny 18:30 do godziny 24:00

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny, która obejmuje:

 • dostawę i ustawienie płotków zabezpieczających typu policyjnego,
 • wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do imprezy masowej celem uzyskania stosownych zezwoleń.

Termin składania ofert: oferty prosimy składać do 12 maja 2014 r. drogą e-mail: sekretariat@m-ok.pl lub w formie papierowej w sekretariacie MOK-u, przy ul. Grunwaldzkiej 7, Mysłowice, pokój nr 207, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoba do kontaktu: Wicedyrektor MOK-u Michał Skiba

 • e-mail: wicedyrektor@m-ok.pl
 • telefon: (32) 222-66-70

Plik do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na przygotowanie i zorganizowanie rodzinnego Koncertu Ekumenicznego „Bądź jak Jezus”.

1. Nazwa właściwego organizatora:

Mysłowicki Ośrodek Kultury

2. Adres:

ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie , o którym mowa w art.4ust 8.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. Poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z 2014r. Poz.423)(stan prawny na dzień 16 kwietnia2014r.)

4. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i zorganizowanie w dniu 1 maja 2014r. w Mysłowicach na terenie Kąpielisku Słupna Park przy ul. Stadionowej 13 Rodzinnego Koncertu Ekumenicznego w godz. 16.00 – 22.30