Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na przygotowanie i zorganizowanie rodzinnego Koncertu Ekumenicznego „Bądź jak Jezus”.

1. Nazwa właściwego organizatora:

Mysłowicki Ośrodek Kultury

2. Adres:

ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie , o którym mowa w art.4ust 8.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. Poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z 2014r. Poz.423)(stan prawny na dzień 16 kwietnia2014r.)

4. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i zorganizowanie w dniu 1 maja 2014r. w Mysłowicach na terenie Kąpielisku Słupna Park przy ul. Stadionowej 13 Rodzinnego Koncertu Ekumenicznego w godz. 16.00 – 22.30