Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwraca się z zapytaniem ofertowym na ochronę oraz zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 20.06.2014r podczas “Koncertu Mysłowice Dobrze Brzmiące 2”.

Miejsce organizacji imprezy: Słupna Park Mysłowice, ul. Stadionowa 13

Przewidywana ilość uczestników: ok. 5.000 osób

Ochrona obejmować będzie :

  • ochronę koncertów od godz: 17.00 do godziny 23:30

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny, która obejmuje:

  • dostawę i ustawienie płotków zabezpieczających typu policyjnego z montażem i demontażem: płotki lekkie 250 metrów bieżących,oraz płotki ciężkie sceniczne 100 metrów bieżących,
  • wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa , a także podanie ilości pracowników ochrony,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji do imprezy masowej celem uzyskania stosownych zezwoleń.

Termin składania ofert: oferty prosimy składać do 23 maja 2014r, drogą e-mail:sekretariat@m-ok.pl, lub w formie papierowej w sekretariacie MOK-u, przy ul.Grunwaldzkiej 7 Mysłowice, pokój nr 207, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoba do kontaktu: Wicedyrektor MOK-u Michał Skiba

e-mail: wicedyrektor@m-ok.pl,

telefon: (32) 222-66-70