Zamówienia publiczne

„Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4,4A,6 w Mysłowicach.” (znak sprawy: DAK.262.1.2022)
10 maja 2022

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4,4A,6 w Mysłowicach.”

24 Kwiecień 2023

Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok

Plan Zamówień Publicznych na 2024 rok