„Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4,4A,6 w Mysłowicach.” (znak sprawy: DAK.262.1.2022)

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,84935,6778f1e259ac7ec5c84095ab161e2014.html